Cây thuốc bổ cho người gầy yếu suy dinh dưỡng, và thiếu sữa, tắc sữa