Introduction

I love you crowd1

  • Vietnam
  • Joined 09/04/2023

Photos

Video

Bạn đả trang bị cho mình được bao nhiêu thẻ trò chơi rồi
GHI CHÚ BẢN VÁ METAVERSY
Cập nhật bản vá Metaversy ... more
GHI CHÚ BẢN VÁ METAVERSY
Cập nhật bản vá Metaversy
GHI CHÚ
TỔNG HỢP CẬP NHẬT
Bản cập nhật lớn đầu tiên cho Metaversy đang hoạt động! Bản cập nhật này tập trung vào hệ thống Game Cards.
• Việc phát hành Thẻ trò chơi của Metaversy hiện đã đi vào hoạt động
• Thẻ trò chơi có 4 loại khác nhau và 4 cấp độ hiếm riêng biệt
• Thẻ Trò chơi có sẵn để mua trong Gói Trò chơi
• Tất cả Thẻ trò chơi mà bạn đã mua trong Gói Metaversy đã được chuyển thành Gói trò chơi mà bạn có thể mở tại đây trên metaversy.com
• Các Thẻ Trò Chơi Hiện Tại sẽ được kích hoạt để sử dụng ngay khi MTX mở ra.
MỤC CẬP NHẬT
THẺ TRÒ CHƠI
Hệ thống Game Bài là một công cụ nhằm hỗ trợ người chơi trong trò chơi.
Khi một Thẻ trò chơi được chơi, nó sẽ được sử dụng và xóa khỏi kho của người chơi.
THẺ TRÒ CHƠI có bốn loại riêng biệt, mỗi loại có cách sử dụng và lợi ích khác nhau trong trò chơi.
Có 13 Thẻ riêng biệt trong đợt phát hành Thẻ Trò chơi đầu tiên, tất cả đều có 4 độ hiếm khác nhau, tạo nên tổng cộng 52 Thẻ trong đợt đầu tiên này.
MỨC ĐỘ HIẾM
Các Thẻ trò chơi được chia thành 4 cấp độ hiếm, xác định tác dụng và sức mạnh của Thẻ cũng như khả năng bạn nhận được. 4 mức độ hiếm, từ ít hiếm nhất đến cao nhất, là:
• COMMON - Mức độ xảy ra thường xuyên nhất của Game Bài
• HIẾM - Cấp độ quý hiếm thứ hai của Game Bài
• EPIC - Thẻ Game khan hiếm nhất nhì
• HUYỀN THOẠI - Game Bài hiếm nhất, ít xuất hiện nhất.
• THẺ TÀI NGUYÊN
Những Thẻ này có thể được sử dụng để tăng cường các nguồn lực trong danh mục đầu tư của bạn bằng cách cung cấp cho bạn thêm vốn để mua cổ phần hoặc trực tiếp cung cấp cho bạn cổ phần trong một công ty ngẫu nhiên.
Các thẻ tài nguyên sau đã được phát hành trong đợt này:
• Nhận tiền ảo
Khi được chơi, nó sẽ cộng tổng số tiền được chỉ định trên Thẻ vào Ví tiền ảo của người chơi.
• Tăng cổ phần - Hạng D
Khi chơi, nó sẽ thêm Cổ phiếu theo số lượng được chỉ định trên thẻ từ một Công ty được xếp loại D ngẫu nhiên
• Tăng cổ phần - Hạng C
Khi chơi, nó sẽ thêm Cổ phiếu theo số lượng được chỉ định trên thẻ từ một Công ty được xếp loại C ngẫu nhiên
• Tăng cổ phần - Hạng B
Khi chơi, sẽ thêm Cổ phiếu theo số lượng được chỉ định trên thẻ từ Công ty được xếp loại B ngẫu nhiên
• Tăng cổ phần - Xếp hạng A
Khi chơi, nó sẽ thêm Cổ phiếu theo số lượng được chỉ định trên thẻ từ một Công ty được xếp hạng A ngẫu nhiên
• Tăng cổ phần - Xếp hạng AAA
Khi chơi, nó sẽ thêm Cổ phiếu theo số lượng được chỉ định trên thẻ từ một Công ty được xếp loại AAA ngẫu nhiên
• Giành được cổ phiếu - Hạng S
Khi chơi, sẽ thêm Cổ phiếu theo số lượng được chỉ định trên thẻ từ một Công ty được xếp loại S ngẫu nhiên
• THẺ INTEL
Những thẻ này được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin có giá trị nhằm giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trong trò chơi. Chúng cho phép bạn tìm hiểu thêm về một công ty hoặc theo dõi người chơi khác để hiểu điểm mạnh và điểm yếu của họ.
Các thẻ Intel sau đã được phát hành trong đợt này:
• Gain Company Intel
Khi chơi, nó sẽ cung cấp cho Người chơi các loại thông tin chi tiết khác nhau về một công ty cụ thể, tùy thuộc vào độ hiếm của thẻ.
• Trình phát Intel
Khi chơi, nó sẽ cung cấp cho Người chơi các loại thông tin chi tiết khác nhau về một người chơi cụ thể, tùy thuộc vào độ hiếm của thẻ
• THẺ THI ĐẤU
Thẻ Thi đấu chỉ có sẵn để chơi trong các Cuộc thi Metaversy trong tương lai. Họ tập trung vào việc ngăn chặn đối thủ hoặc che chắn cho chính bạn.
Các thẻ Intel sau đã được phát hành trong đợt này:
• Chặn một công ty giao dịch
Khi được chơi, sẽ ngăn tất cả Người chơi trong cuộc thi Mua và Bán cổ phiếu trong một
Công ty cụ thể trong tổng thời gian được chỉ định trên thẻ.
• Chặn người chơi khác giao dịch
Khi được chơi, sẽ ngăn một người chơi cụ thể mua và bán cổ phiếu trong tổng thời gian được chỉ định trên thẻ.
• Tăng phí giao dịch cho một đối thủ cụ thể
Khi được chơi, phí được trả cho việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào sẽ được tăng lên cho người chơi đối phương bằng một số tiền được chỉ định trên thẻ.
• THẺ CỐ VẤN là những Thẻ Trò chơi hiếm nhất và mạnh nhất, đồng thời cho bạn những lời khuyên quan trọng từ các chuyên gia. Chơi một và có được cố vấn của riêng bạn. Những thẻ này không được sử dụng khi chơi. Cố vấn có thể giúp tạo doanh thu hàng tuần, xây dựng danh mục đầu tư của bạn và do đó nâng cao vị trí của bạn trong trò chơi.
GÓI TRÒ CHƠI
Thẻ trò chơi được bán trong Gói trò chơi gồm 5 thẻ. Thẻ trò chơi được mua bằng Gói Metaversy.
• Mỗi Gói trò chơi bao gồm 5 thẻ khác nhau với độ hiếm khác nhau.
• 1 Gói trò chơi có giá €49.
6 Gói trò chơi có giá €189.
26 Gói trò chơi có giá €749
Hiện có sẵn dưới dạng một chiến dịch độc quyền. 
Moi nguoi can than nha
Sông nước quê tôi
Nhanh tay sở hửu thẻ trò chơi của metaversy