Epic Games vs 🍎
14/01/2021
Computers & Electronics

Epic Games vs 🍎

419
14/01/2021
Computers & Electronics

Epic Games vs 🍎

Epic Games vs 🍎

Epic Games nổi tiếng trong việc bảo vệ quyền phát triển trò chơi độc lập. Cuộc đấu tranh trở thành hiện thực khi công ty đệ đơn kiện Apple lên Tòa án Liên bang Úc.  

Cốt lõi của tranh chấp là các khoản phí hoa hồng, mà Epic lập luận là không công bằng để có lợi cho Apple. App Store của gã khổng lồ iPhone chịu thiệt hại 30% trong số tất cả các khoản thanh toán được thực hiện thông qua nền tảng của nó.

Hơn nữa, Apple không chịu sự cạnh tranh. Vào tháng 8, nó đã loại bỏ người kiếm được nhiều tỷ đô la của Epic, Fortnite khỏi App Store của mình vì Epic khăng khăng bao gồm tùy chọn thanh toán trong ứng dụng của riêng mình - với mức chiết khấu 20%.

Điều đó nói lên rằng, đó không hẳn là trận chiến giữa David và Goliath diễn ra ở đây. Doanh thu của Fortnite vào năm 2019 đạt 1,8 tỷ đô la đáng kinh ngạc. Nhưng đó là cuộc chiến về tự do: Thương mại tự do và cạnh tranh thị trường, cụ thể là. Trong đơn kiện của Úc, Epic cho rằng Apple vi phạm luật khi ngăn cản cạnh tranh trong hệ sinh thái iPhone của họ để xử lý thanh toán và tải xuống ứng dụng.

Giám đốc điều hành của Epic, Tim Sweeney nói rằng với sự chuyển dịch nhanh chóng của thế giới sang thanh toán trực tuyến, thành trì của Apple trong lĩnh vực xử lý thanh toán di động là điển hình của các phương thức kinh doanh độc quyền, thế kỷ XX. Tự định vị mình là người bảo vệ thương mại tự do và cạnh tranh, trận chiến giữa Epic với Apple có vẻ sẽ mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới.  

Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều hơn nữa khi câu chuyện Sử thi mở ra.

Nguồn:  Player One

Report this article