GÓC NHÌN PLANET IX TỪ AMBASSADOR ANTHONY
06/08/2022
Cryptocurrency

GÓC NHÌN PLANET IX TỪ AMBASSADOR ANTHONY

369
06/08/2022
Cryptocurrency

GÓC NHÌN PLANET IX TỪ AMBASSADOR ANTHONY

GÓC NHÌN PLANET IX TỪ AMBASSADOR ANTHONY

BẮT ĐẦU Để chơi, Danh thiếp PLANETIX: https://planetix.com/register?username=tranvanluc bạn phải kết nối Planet IX với ví Web3. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn từ một số ví mà chúng tôi đề xuất. Vì Planet IX đang hoạt động trên Mạng đa giác dựa trên Ethereum, bạn sẽ cần thêm nó vào ví của mình để giao dịch và lưu trữ mã thông báo ERC20 và tài sản NFT của mình.

Tham kharo Website: Website: http://Mycrowd1.com/tranvanluc

Report this article