SUY NGHĨ VỀ TẤT CẢ XUNG QUANH CHÚNG TA
27/08/2022
Arts & Entertainment

SUY NGHĨ VỀ TẤT CẢ XUNG QUANH CHÚNG TA

291
27/08/2022
Arts & Entertainment

SUY NGHĨ VỀ TẤT CẢ XUNG QUANH CHÚNG TA

SUY NGHĨ VỀ TẤT CẢ XUNG QUANH CHÚNG TA

HÃY NHỚ: 
Không chờ rảnh mới làm, mà làm để rảnh hơn.
Không chờ có tiền mới làm, mà làm để có nhiều tiền hơn.
Không chờ giỏi mới làm, mà làm để giỏi hơn.
Không chờ học xong mới làm, mà làm cả trong lúc học để được học nhiều hơn.
Không chờ hiểu mới làm, mà làm để hiểu hơn.
Không chờ chắc chắn thành công mới làm, mà làm để tạo ra thành công.
Không chờ được ủng hộ mới làm, mà làm để có người ủng hộ & đi theo hơn.
Không chờ đủ mối quan hệ mới làm, mà làm để có mối quan hệ hơn.
Không chờ điều kiện tốt mới làm, mà làm để tạo ra điều kiện tốt hơn.
#MYCROWD1

Report this article