Từ bao giờ mà những chuẩn mực của xã hội lại nằm trên MIỆNG của những kẻ thích phán xét
08/08/2022
Education & Communications

Từ bao giờ mà những chuẩn mực của xã hội lại nằm trên MIỆNG của những kẻ thích phán xét

187
08/08/2022
Education & Communications

Từ bao giờ mà những chuẩn mực của xã hội lại nằm trên MIỆNG của những kẻ thích phán xét

Từ bao giờ mà những chuẩn mực của xã hội lại nằm trên MIỆNG của những kẻ thích phán xét

Thằng đó không tốt, nó chơi xấu lắm, bạn đừng chơi với nó.

Thằng đó tốt lắm, bạn chơi với nó hay lắm đó.

 

Từ bao giờ? ………….. Từ bao giờ mà nhân cách, tốt xấu của một con người lại dựa vào những lời phán xét, những lời đánh giá của một con người và họ xem đó như là chuẩn mực của xã hội.

 

Xấu hay tốt, đúng hay sai?

Nó không phụ thuộc vào phán xét của một cá nhân hay một con người nào, những bậc thánh hiền trên thế giới này như: Đức phật hoặc thiên chúa họ cũng không bao giờ phán xét ai? Họ không bao giờ đánh giá 1 con người nào? Họ chỉ muốn giúp cho con người đó tốt lên. 

 

Thế mà người đời luôn tự cho mình là những bậc supper thánh nhân, tự cho mình là những chuẩn mực của xã hội qua miệng của họ và từ đó gắn cho người này gắn cho người kia tốt và xấu, cho sự việc này đúng hay sai.

 

Nhìn lại đi: Khi bạn phán xét như vậy, khi bạn nhận định như vậy thì bản thân người phán xét đó là người như thế nào? Họ có phải là những người thành công, trưởng thanh, chính trực chưa? Hay là những đứa trẻ sống lâu năm chỉ biết đi soi mói người khác.

 

Những người bị phán xét đó thì sao? Có thể họ đã làm gì đó không đúng tại thời điểm đó với con người đó hay sự việc đó, sau đó họ đã có những hành động gì? Có thấy hối hận hay là vẫn tiếp tục như vậy?

 

Chúng ta đừng để những phán xét của người khác làm chúng ta hùa theo rồi bị dẫn dắt, nhiều khi họ làm bạn mất luôn cơ hội kể cả những người bạn và cả những cơ hội kiếm tiền thật sự.

 

Bạn cũng đừng nên phán xét bất kỳ ai vì nó có thể đúng với bạn tại thời điêm này nhưng họ sẽ khác và bạn sẽ khác với thời điểm khác.

 

Chúc bạn vui vẻ buổi sáng thứ 2.

Report this article