Anh có thích 1 cô gái tóc ngắn ko https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ed/1.5/16/FACE_WITH_COLON_THREE.png">