PLANETIX

TẠO DẤU ẤN CỦA BẠN TRÊN HÀNH TINH

Xây dựng, trao đổi và thương lượng theo cách của bạn xung quanh một hành tinh ảo với trò chơi trực tuyến thú vị nhất.

PLANET IX LÀ GÌ?

PLANET IX là một trò chơi chiến lược dựa trên blockchain với một bản sao ảo của hành tinh của chúng ta làm sân chơi của nó, sử dụng PIX để xây dựng một thế giới mới. Crowd1 đã hợp tác với PLANET IX để mở ra một bình minh mới trong lĩnh vực trò chơi.

Report this article