Ngày 21 tháng 1 năm 2023 NHẢY LÊN TÀU CÁC YẾU TỐ FANTASTIC STREAMLINE Rắc ... more
Ngày 21 tháng 1 năm 2023 NHẢY LÊN TÀU CÁC YẾU TỐ FANTASTIC STREAMLINE Rắc vào THU THẬP ẢO CỦA BẠN trong Văn phòng Hỗ trợ (Back Office) của bạn NGAY BÂY GIỜ! Metaversy Virtual miễn phí hàng ngày chỉ với một nút bấm. Elements Streamline là một phương thức dành riêng cho các Cộng tác viên của Crowd1 để thu thập Metaversy Virtual miễn phí hàng ngày. Metaversy Virtual là công cụ điều khiển trò chơi Metaversy. Tích lũy càng nhiều càng tốt để tạo cho mình một khởi đầu đáng kinh ngạc trong trò chơi giao dịch ảo trực tuyến đột phá này. Thang đo tăng dần, dựa trên Gói phần tử mà bạn sở hữu, cấp độ Mạng của bạn và số lượng tài khoản Crowd1 đã được đăng ký sau tài khoản chính của bạn, có thể tăng số lượng Virtual của bạn lên 125 Virtual mỗi ngày ! Tăng tốc khởi động của quý khách trong trò chơi giao dịch Metaversy xung đột bằng cách yêu cầu Element Streamline của mình ngay bây giờ, ngày mai và mỗi ngày sau đó. Không có gì để mất, mọi thứ chỉ đạt được với một lần nhấn nút!